• Начало /
  • Новини /
  • ЦКС и кооперативните организации с оптимистичен поглед към 2023 г.

ЦКС и кооперативните организации с оптимистичен поглед към 2023 г.

{posted_on} Dec 19, 2022 Новини

ЦКС и кооперативните организации с оптимистичен поглед към 2023 г.

На 15 декември в сградата на Централния кооперативен съюз се проведе последното за 2022 г. заседание на Управителния съвет на Съюза. На него присъстваха  също така членовете на Контролния и Председателския съвет на ЦКС и гости. По традиция заседанието бе открито от председателя проф. д.ик.н. Петър Стефанов, който поздрави присъстващите с предстоящите празници. „Искрено се надявам, че новата 2023-та година ще бъде по-здрава и по-успешна за нас, нашите семейства и член-кооператорите. Вярвам, че взетите решения на настоящото събрание ще бъдат добри и печеливши за развитието на кооперативната система и кооперативния бизнес“, заяви проф. Стефанов.

УС прие информацията за бизнес плановете на кооперативните организации за следващата година и възложи на председателите на кооперативни съюзи и кооперациите до края на януари 2023 г. да я анализират и актуализират, с цел отразяване на резервите за повишаване на приходите и подобряване на рентабилността. Съветът одобри и бизнес плановете за 2023 г. на кооперативните предприятия – еднолични търговски дружества, собственост на ЦКС. Бе приет План за стокооборота по националния единен кооперативен пазар (НЕКП) през предстоящата година и разпределението му по кооперативни съюзи и по групи стоки. Прие се и Планът за реконструкция на кооперативни обекти за включване в Търговска верига КООП, въвеждането на търговски информационни системи и програми за клиентска лоялност. Плановете отразяват изцяло резултатите от проведените четири регионални срещи по търговия, които се състояха в периода 17 ноември – 2 декември 2022 г.

Заседанието утвърди допълнителните Правилата за стимулиране на кооперативни съюзи и кооперации и на председатели за реализация на стокооборот през 2023 г. от НЕКП. Те ще се прилагат по три групи критерии – за реализирани доставки по НЕКП, за доставяне и поддържане на задължителен минимален асортимент от стоки КООП, както и стимул за ранно плащане на фактурите за доставката на стоките по НЕКП.

Проектобюджетът на ЦКС за 2023 г. бе одобрен, като УС даде съгласие за реализиране на програма в две направления - инвестиции по учредяване и финансиране на собствени и международни кооперативни предприятия – за производство на брашно, изграждане на нови атракции в кооперативните туристически обекти, реконструкции и модернизации и др., както и отпускане на целеви заеми при необходимост на дружества, еднолична собственост на ЦКС.

Утвърден бе и планът за работа на УС и ПС на ЦКС през идната година и Календарът за провеждане на заседанията. Одобри се подновяването на абонамента на ЦКС за националния кооперативен всекидневник „Земя“, който се прави всяка година за кооперативните организации с най-висок принос в реализацията на общата кооперативна политика.

УС гласува традиционното включване на ЦКС в благотворителната инициатива „Българската Коледа“, провеждаща се под патронажа на президента на Република България.

На събранието бе отчетено 15-тото издание на инициативата „КООП – Заедно на пазар“, на празнична вечеря чрез томбола бяха определени късметлиите измежду всички член-кооператори с покупки над 1200 лв. в кооперативните търговски обекти от 1 декември 2021 г. до 30 ноември 2022 г. Щастливците можете да видите в карето. УС взе решение за продължаване на инициативата с нейното 16-о издание, приключващо на 30 ноември 2023 г.

По традиция в последното заседание на УС на ЦКС за годината бяха отличени редица кооперативни организации, като пълния списък с критериите и наградените ще намерите по-долу.

Дирекция „Кооперативна политика“