• Начало /
  • Новини /
  • "Социалното предприемачество в кооперативната търговия – развитие на мобилни търговски обекти КООП"

"Социалното предприемачество в кооперативната търговия – развитие на мобилни търговски обекти КООП"

Публикувано на 05.11.2021 Новини

"Социалното предприемачество в кооперативната търговия – развитие на  мобилни търговски обекти КООП"

На 28 октомври се проведе практически онлайн семинар на тема "Социалното предприемачество в кооперативната търговия –  развитие на мобилни търговски обекти КООП", организиран от Централния кооперативен съюз, в партньорство с Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Дискусията в условията на COVID-19 бе с цел да се обсъдят възможностите за разширяване на предоставяните услуги, насочени към хора, живеещи в труднодостъпни и планински селища, където няма търговски обект или неговото функциониране е затруднено. В семинара взеха участие още представители на Националния съвет на трудовопроизводителните кооперации, Националния съвет на кооперациите на инвалидите, кооперативни организации, стопанисващи мобилни магазини КООП, работната група, разработваща мобилно приложение КООП, студенти от магистърска програма „Управление на търговските вериги“ – УНСС, работещи в кооперативните организации, фондация „Приложни изследвания и комуникации, СБР „Здраве“ – Банкя.

През октомври 2020 г. ЦКС стартира проект, насочен към предоставянето на стоки от първа необходимост и мобилни медицински услуги на хора в малки и труднодостъпни селища. За целта още през май 2020 г. УС на ЦКС одобри закупуването на 10 мобилни магазина и високопроходим здравен автомобил, оборудван с апаратура за оказване на първа помощ.

Мобилните обекти КООП се явяват решение на проблема, тъй като в момента осъществяват търговска дейност в 6 области на страната – София, Шумен, Варна, Кърджали, Ловеч и Пловдив. Началото бе поставено от двата магазина на колела, собственост на „КООП Маркет“ ЕООД и ЦКС.

„Съществува политическа воля за развитие на социалната икономика и социалното предприемачество“, заяви д-р Теодора Тодорова – началник отдел „Социално икономика и социално отговорност“ при дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ (ЖРДПСИ), МТСП. Тя очерта шест основни предизвикателства пред Националната концепция за социална икономика, приета през 2012 г. Основното от тях е слабата регионална застъпеност на политиката по социална и солидарна икономика.

Мобилните обекти КООП се явяват решение на проблема, тъй като в момента осъществяват търговска дейност в 6 области на страната – София, Шумен, Варна, Кърджали, Ловеч и Пловдив. Началото бе поставено от двата магазина на колела, собственост на „КООП Маркет“ ЕООД и ЦКС.

В семинара бяха посочени добри практики от България и чужбина за осигуряването на стоки от първа необходимост на хора, живеещи в труднодостъпни и планински селища.

Акцентира се върху предстоящия старт на мобилно приложение КООП, неговите предимства като имиджов и маркетинг инструмент, и специфики в съдържанието.

Бе обърнато внимание, че кооперацията е основен субект на социалната икономика, но понастоящем няма регистрирано социално предприятие, което да е с юридическата форма на кооперация.

Участниците се обединиха около мнението, че мобилните магазини КООП изпълват същността на кооперациите – да са организациите най-близо до хората, като помощта им за населението в планински и труднодостъпни места е безценна. Това трябва да стимулира кооперативните организации за подобряване на услугата и увеличаване на броя на обслужваните населени места.