Ваня Боюклиева

Заместник-председател на Централен кооперативен съюз

Ваня Боюклиева

 

Образованиe
Магистър зооинженер - Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина 

Професионална дейност
от 2009 до сега - Заместник-председател на Централен кооперативен съюз 
2007-2009 г. - Директор на дирекция „Кооперативна политика и кадри” в ЦКС 
1999-2007 г. - Главен експерт в „Холдинг кооперативен бизнес” АД
1996-1999 г. - Главен експерт в дирекция “Промишленост” на ЦКС
1995-1996 г. - Съветник на Комисията по земеделие и гори на 37-то Народно събрание на Република България 

Участие в ръководни органи
от 2014 до сега - Председател на Контролния съвет на кооперация „КООП Информационни Технологии“
2011-2015 г. - Председател на Секторен консултативен съвет по търговия, изграден по проект „Разработване и внедряване на информационна система за оценка на компетенциите на работната сила по браншове и региони”
2011-2012 г. - Член на Съвета на директорите на „Кооп-търговия и туризъм“ АД

 

Контакти:

София, 1000 
ул. „Г. С. Раковски“ 99
тел.: 02/ 9266-306
e-mail:info@cks.bg