• Начало /
  • Новини /
  • Младите хора – настояще и бъдеще на кооперативното движение

Младите хора – настояще и бъдеще на кооперативното движение

Публикувано на 15.06.2012 Вестник "Земя"

Младите хора –  настояще и бъдеще на кооперативното движение

Обявената от ООН 2012 - Международна година на кооперациите е знаменателно събитие в историята на кооперативното движение, което дава възможност кооперациите в целия свят чрез различни инициативи да засилят информираността на обществoто за ролята и значимостта на кооперативния бизнес модел в икономическото и социално развитие. Но още по-важно е да успеем да намерим правилния подход за привличане и мотивация на млади хора, които да продължат да поддържат „огъня" на кооперативната идея жив и да превъплътят на дело посланието на Международната година „Кооперациите за съзидание на един по-добър свят".

Как това да се случи?

Младите хора са носители на творчество, идеи и новаторство, жизненоважни за по-нататъшното успешно развитие на кооперациите като демократична, отговорна и етична организация, но за да реализират потенциалът си трябва активно да се включват в процеса на вземане на решения в кооперациите.

Ето защо Централният кооперативен съюз, България поде инициативата за втори път да бъде домакин на Форум на младите кооперативни лидери в Европа, в партньорство с Кооперативна Европа - Европейски регион на Международния кооперативен алианс и Европейската асоциация на потребителните кооперации (ЕВРО КООП). Форумът се проведе на 14 и 15 юни 2012 в хотелски комплекс „КООП Китен" и в него взеха участие представители на 12 eвропейски национални кооперативни организации:

Кооперативна група, Великобритания

Елеанор Кери  - координатор програми „Обучение"

Джоузеф Уокър - координатори програми „Обучение"

Съюз на потребителните кооперации, Германия

Нинета Шафер - юрисконсулт

Кооперативна организация за реклама и дизайн, Дания

Кристина Карлсън - графичен дизайнер

Национална асоциация на жилищните кооперации, Ирландия

Дермот Селарс - експерт „Кооперативна политика и комуникации"

Съюз на спестовните кооперации, Кипър

Андреас Вирас - генерален директор

Централен съюз на потребителните кооперации, Молдова

Андрей Андриеш - директор „Коопреклама"

Йон Жули - експерт „Международни отношения" и председател на младежката организация

Национален одиторски съюз на производителните кооперации, Полша

Джоана Уидор - специалист „Човешки ресурси"

Каролина Рожек - експерт „Връзки с обществеността"

Студенти от Руския университет на кооперациите, Руска федерация

Александър Самолкин  - специалност „Бизнес администрация"

Агнеса Мокрая - специалност „Бизнес администрация"

Роман Морозов - специалност „Световна икономика"

Вадим Герасимов - специалност „Световна икономика"

Алексей Матюшин - специалност „Приложна информатика в икономиката"

Виктор Пучков - специалност „Приложна информатика в икономиката"

Централен съюз на потребителните кооперации, Украйна

Назари Тюлика - директор „Организация и кооперативна политика"

Оксана Сукховетска - ръководител отдел „Организация и кооперативна политика"

Коомпанион, Швеция

Емилия Дарсел - консултант проекти „Уеб дизайн"   

Якоб Бридолф - мениджър проекти „Уеб дизайн"

Национален кооперативен съвет, Шри Ланка

Данасекара Бандара - директор „Младежка дейност"

Джаясекара Асанка - координатор „Младежка дейност и медии"

Централен кооперативен съюз, България

Бойка Добрева - ръководител отдел „Статистика, анализи и прогнози"

Невена Букова - главен експерт, главна дирекция „Международна дейност"

Тодор Иванов - главен експерт, главна дирекция „Международна дейност"

Магдалина Мунева - старши юрисконсулт, отдел „Правен"

Тихомир Ангелов - главен експерт, отдел „Кооперативна политика"

Полина Шишкова - експерт, главна дирекция „Международна дейност"

Десислава Спасова - експерт, отдел „Туризъм"

Катя Николова - експерт, дирекция „Връзки с обществеността и реклама"

Красимир Игнатов - управител, търговски център „КООП"

Почетни  гости на Форума  бяха:

Рос Тенисън - независим консултант в създаване на партньорство и социална иновация, Великобритания

Мирко Нодари - експерт „Енергетика и комуникации" към Кооперативна Европа

Фран Мак Крей - експерт комуникации, ЕВРО КООП

Винченцо Ингралди - президент Легакооп Трапани Сицилия, Италия

Васил Буковски - председател на Районен кооперативен съюз, Бургас

Катя Кирова - председател Потребителна кооперация, Ахтопол

В своето приветствие към участниците Петър Стефанов - председател на Централния кооперативен съюз сподели, „.... колко често чуваме посланието, младите хора са нашето бъдеще, но то губи смисъл, ако те не са нашето настояще. Поколения кооператори посветиха голяма част от съзнателния си живот да съхранят жив пламъка на кооперативната идея, значим дивидент в днешния ден и от младите зависи този дивидент да бъде инвестиран разумно и да дадат своя принос за устойчивото развитие на кооперативния бизнес, основан на ценности и принципи, актуални почти два века".

Каква бе целта на Форума?

Създаването на партньорство и мрежи за обмяна на информация, добри практики, различни форми на онлайн обучение, бяха основните моменти в направените презентации и ползотворните дискусии. Създаде се творческа атмосфера, която провокира участниците активно да  изразят мнението си по отделните теми. Гост-лектор бе Рос Тенесън, международно признат консултант при изграждането на партньорства между водещи компании, неправителствени организации в различни области на икономическия и социален живот. Тя сподели конкретни примери за водене на преговори - гарант за успешно и коректно партньорство, като използва различни интерактивни подходи и ролеви игри за въвличане на участниците.

Каква е посоката?

Младите хора имат своя потенциал, но за да го реализират те трябва да бъдат достатъчно мотивирани, мотивирани с работа, отговаряща на познанията им, към която проявяват интерес и виждат перспектива за своето развитие. Особено важно е  да се създаде среда, в която свободно да изразяват мнението си и да поемат отговорност в процеса на вземане на решения при управление на кооперациите.

Вярата и стремежът на младите хора в съзиданието на един по-добър свят,  насърчават позитивното и конструктивното в тях, изразени чрез седемте ключови послания на Форума - вдъхновение, обучение, участие във вземане на решения, иновация, сътрудничество, ангажимент и действие. Това дава шанс те да подадат ръка на следващото подрастващо поколение. 

След деловата част младите хора посетиха потребителната кооперация в град Ахтопол, където топло и радушно бяха посрещнати от Катя Кирова, председател на кооперацията. Незабравим спомен в сърцата на участниците ще остане и посещението на забележителностите в Стария град в Созопол, спортните игри и занимания, вечерите на приятелство и дружба.

      Резолюции приети от участниците във Форума на младите

кооперативни  лидери в Европа - 14-15 юни 2012, "КООП КИТЕН", България

1. Да се създаде онлайн форум на уебсайта на Кооперативна Европа за обмяна на идеи за сътрудничество, добри практики и инициативи.

2. Да се насърчи участието в проекти, финансирани от Европейския съюз за популяризиране на предприемчивостта сред младите членове.

 


 

Как да се докоснем до младите хора ?

„...Кооперациите се докосват до младите хора по различни начини. Първо, кооперациите са устойчив ресурс и възможност за дългосрочна заетост, атрактивна опция за младите, имайки предвид нарастващите трудности на пазара на труда. Кооперациите предлагат различни форми на обучение и преквалификация, което от своя страна генерира интерес младите хора да обменят информация и идеи и да споделят опит на различните форуми в които участват. Младите хора осъществяват много по-бърза комуникация благодарение на съвременните социални мрежи в интернет - Facebook, Twitter. Младите хора с техният ентусиазъм и вдъхновение са реална мобилизираща сила за по-нататъшно развитие на кооперативното движение..." 

Родриго Гоювея,

Генерален секретар ЕВРО КООП

 


 

Защо вниманието на  Кооперативна Европа - Европейски регион на МКА е насочено към младите хора?

„....Младите хора в Европа притежават енергията и способността да се адаптират бързо към новите предизвикателства. Само чрез привличането им в кооперациите ще гарантираме, че кооперативното движение в Европа ще остане „младо" и „енергично" завинаги. Нека се ангажираме и да ги насърчим, за да може младите кооператори в Европа да говорят на един глас..."

  Клаус Нидерландер,

директор Кооперативна Европа -  Европейски регион на МКА

 


Отворете в pdf - тук