• Начало /
 • Новини /
 • Централен кооперативен съюз - 75 години национално обединение в полза на хората

Централен кооперативен съюз - 75 години национално обединение в полза на хората

Публикувано на 02.04.2022 Новини

Централен кооперативен съюз - 75 години национално обединение в полза на хората

Днес, 2 април, отбелязваме 75 години от основаването на Централния кооперативен съюз. Появата му е в резултат на желанието на кооперативни съюзи, кооперации и член-кооператори от цялата страна за организационно единство, по-добро сътрудничество с държавните органи и още по-пълноценно изпълнение на кооперативната мисия – грижа и разбиране към потребностите на всеки човек.

Необходимостта и готовността за обединение на кооперативните организации в България

е заявена на Националния кооперативен събор, проведен на 23 юни 1946 г. на столичното игрище „Юнак“. В него участват над 4000 представители на всички видове кооперации в страната. Говорителите на събора подчертават нуждата от създаване на условия за разбирателство, сътрудничество и координиране на дейността на кооперациите и отделните сектори на кооперативното движение.

На 20 декември същата година се провежда пленарно събрание на делегатите на 16 съюза и централи, които вземат решение за обединение в национално кооперативно сдружение.

На 2 април 1947 г. Софийският областен съд извършва неговата регистрация под името „Централен кооперативен съюз – Коопцентър“.

В края на годината ЦКС поема организационното и стопанското ръководство на 20 кооперативни централи, 51 районни кооперативни съюза и над 4000 кооперации, от които:

 • 2 582 всестранни;
 • 480 трудово-кооперативни земеделски стопанства;
 • 472 трудово-занаятчийски;
 • 320 горски;
 • 226 потребителни;
 • 71 лозаро-винарски.

Развитие на Централния кооперативен съюз през годините

През 1949 г. трудовокооперативните земеделски стопанства преминават под организационното, икономическо и методическо ръководство на Министерството на земеделието и държавните имоти. На следващата година е основан Общ съюз на трудовопроизводителните и занаятчийските кооперации. С отделянето им от системата на ЦКС, всестранните кооперации прекратяват своята селскостопанска и занаятчийска дейност. Централата се оформя като съюз на потребителните кооперации, обединяваща ги в стройна организационна и стопанска система. Най-важната задача на този вид кооперации е да осигуряват снабдяването на населението с основни храни и възможно най-голям асортимент от стоки – с добро качество и на достъпни цени, особено в по-малките населени места, където често няма друг магазин – мисия, която остава непроменена и до днес.

През годините потребителните кооперации се стремят да увеличават и модернизират на търговските обекти, да повишават качеството на обслужването, да си сътрудничат с кооперативните организации извън системата на ЦКС.

През 1971 г. в ЦКС се влива Централният съюз на трудовопроизводителните кооперации, но през 1988 г. отново се отделя като самостоятелен съюз.

Днес Централният кооперативен съюз обединява, представлява и защитава интересите на:

 • 110 877 член-кооператори;
 • 657 потребителни кооперации;
 • 30 кооперативни съюза;
 • близо 5000 заети.

Кооперативната търговия е приоритетна и структуроопределяща дейност, която формира 65% от приходите на организациите от системата. Под логото „КООП – Заедно на пазар“ работят над 500 търговски обекта в страната.

Втората по значимост дейност е кооперативната промишленост, характеризираща се с бутилиране на вода, производство на месо и месни продукти, хлебни изделия, преработка на билки, изработка на мебели и др.

Основни направления в кооперативния бизнес са също така селскостопанската дейност, изкупуването и туризмът, като под марката „КООП – Вашето място за почивка“ работят 8 хотелски комплекса и един балнеологичен център.

В съответствие със своите функции на национален съюз и с екип от 67 експерти, ЦКС подпомага своите членове при осъществяване на единна стопанска политика в отделните региони на страната и реализирането на проекти с висока социална стойност, насочени към:

 • доставка на стоки и услуги на справедливи цени, включително в малките и отдалечени населени места;
 • оказване на помощ на редица уязвими групи от населението;
 • популяризиране на кооперативния бизнес модел като значим фактор за социалната и солидарна икономика.

Пандемията от

COVID-19 постави кооперативните организации пред непознати досега предизвикателства.

Подкрепен от УС, ЦКС намери решение за превъзмогване на социалната дистанция, като стартира проект за осигуряване на необходимите доставки и услуги, и на безопасни условия за пазаруване на жителите в труднодостъпни и високопланински селища. Мобилни магазини КООП вече работят в 6 региона на страната – София, Шумен, Варна, Кърджали, Ловеч и Пловдив, на разположение е и оборудван високопроходим здравен автомобил за оказване на мобилни медицински услуги в цялата страна.

Всяка година ЦКС и кооперативните организации в страната организират многобройни благотворителни кампании и инициативи, които имат за цел да популяризират силата на кооперативните принципи и ценности и устойчивостта на кооперативния модел, поставящ човека в центъра на своя бизнес.

Съвместно със Сдружението с нестопанска цел „Всички заедно можем повече“, ЦКС продължи стартиралата през 2016 г. благотворителна кампания „КООП=COOP: Да изградим по-добър свят СЕГА“, като със събраните средства всяка година се закупуват основни хранителни продукти с марка КООП за член-кооператори, деца и хора в нужда.

ЦКС винаги е полагал особени грижи за децата, като многократно е подпомагал „SOS Детски селища – България“, „Българската Коледа“ и млади таланти в изявите им в различни области.

Именно в децата ЦКС вижда достойните продължители на кооперативната идея. Затова Съюзът стартира  проект за Популяризиране на кооперативния модел сред младите хора. Партньори по Пилотния проект са УНСС, ПГИ „Тодор Г. Влайков“ – град Клисура и НСУ „София“, предстои сътрудничество и с ПГСС „Никола Пушкаров“ – град Попово.

Съюзът е член на Икономическия и социален съвет на Република България и Българската стопанска камара. Успоредно с високата си национална значимост,

ЦКС се отличава с активна международна дейност,

утвърдила го като стабилен и равноправен партньор на европейските и световни кооперативни организации. Активното участие на ЦКС в ръководните органи и работата на постоянните комисии на международни кооперативни организации спомага за популяризирането ролята и значимостта на потребителните кооперации от България на международно ниво. Създавайки бизнес контакти с кооперативни организации от всички континенти, ЦКС обменя добри практики и информация.

Съюзът е член на Международния кооперативен алианс, Кооперативна Европа – Европейски регион на Международния кооперативен алианс (Cooperatives Europe), Европейската асоциация на потребителните кооперации (Euro Coop), Световната организация на потребителните кооперации (CCW), Европейския алианс за съвместни покупки на стоки и др. ЦКС развива търговска дейност с кооперативни организации от Италия, Словакия и др.

Признавайки устойчивостта и значението на българския кооперативен модел, в последните две десетилетия България е домакин на значими европейски и световни форуми, последните от които се проведоха на 24-25 март тази година. В заседанията на Бордовете на Кооперативна Европа и Euro Coop в София участваха представители на 17 европейски страни. В края на февруари на делово посещение в България пристигна Ариел Гуарко – президент на МКА.

През 2022 г. ЦКС чества още две важни годишнини

 – 120 години от приобщаването на българското кооперативно движение към Международния кооперативен алианс и 100тния Международен кооперативен ден, който ЗАЕДНО ще отбележим на 2 юли.

Активната роля на ЦКС в различни инициативи и събития на национално, европейско и световно ниво показва, че кооперативният бизнес модел има бъдеще както в България, така и на международно ниво. Той носи икономическа и социална стабилност, като остава верен на своята основна роля – да работи в полза на хората за изграждането на по-добър свят СЕГА.

Ръководството на Централния кооперативен съюз поздравява всички член-кооператори и кооперативни организации със 75-годишнината от основаването на Съюза.

Вярваме, че с мъдрост, увереност и упоритост ще съхраним кооперативната идея и заедно ще вървим към бъдеще, основано на кооперативните принципи и ценности.