ВК "Прогрес" - с. Фотиново

ВК

ВК "Прогрес" - с. Фотиново

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Юмер Мюмюн Юмер
Лице за контакт
Адрес на съюза с.Фотиново
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Прогрес-210"ООД

Търговско дружество

фотиново общ.Кирково област Кърджали