РПК "Стефан Добрев" гр. Ракитово

РПК

РПК "Стефан Добрев" гр. Ракитово

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Анна Райкова Божанова
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Христо Ботев" 2
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Ракитово Кооп" ЕООД

Търговско дружество

ул. "Христо Ботев" 3