КС Плевен

КС Плевен

КС Плевен

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Емка Радкова Ангелова
Лице за контакт
Адрес на съюза ул."Васил Левски" №192
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
ул."Георги Кочев" №92

ПК "Изгрев" с. Бохот

Кооперация

ПК "Труд" с. Брегаре

Кооперация

с. Брестовец, ул. "Тодор Първанов" № 42

ПК "Орач" с. Гривица

Кооперация

пл. "Свобода" №2
ул.Свети Кирил и Методий №74
ул.Васил Левски №30
ул.Ленин №1
ул.Хан Аспарух №46
ул.Георги Димитров №1
ул.Александър Стамболийски №32

ПК "Сила" с. Обнова

Кооперация

ул.9-ти септември №26
с. Одърне, ул. Добри Чинтулов" 1
ул."Васил Левски" №192
ул. Цар Освободител 1

ПК "Труд" с. Рибен

Кооперация

ПК "Орач" с. Садовец

Кооперация

ул.Стефан Караджа №2

РПК гр.Червен бряг

Кооперация

ул.Княз Борис І №4