РКС Пловдив

РКС Пловдив

РКС Пловдив

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Лазар Николов Филчев
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. Опълченска 4
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес
ул."Брезовско шосе" 142
ул."Брезовско шосе" 142
ул."Брезовско шосе" 142
ул."Сава Катрафилов" 2

ПК "Баня" гр. Баня

Кооперация

ул. "Липите" 1
ул."Вела Благоева" 3
ул."Родопи" 36
ул."Васил Левски" 32
УЛ. РОДОПИ 25
ул. 2-РА 1
ул. "Хр.Ботев" 34
ул."Братя Даскалови" 31
ул."2-ра" 2
с. Дълго поле, ул. 16-та №4
с.Злати трап
ул."Възраждане" 3
ул."Христо Ботев" 2
ул."Иван Вазов" № 47
ул."Въртопа" 8
ул."5-та" 2а
ул."Обединение" 10
ул."Славянска" 18

ПК "Победа" гр. Лъки

Кооперация

ул."Хайдушки поляни" 11
ул."Захари Стоянов" 7
бул."Иван Вазов" 75
ул."Благовест" 2а
ул."Княз Александър І" 41
ул."Брезовско шосе" 142
ул. Съединение № 76
ул."Орфей" 16
ул."Москва" 22 а
ул."Христо Ботев" 56
ул." 33-та" 23
ул."Иван Вазов" 4
ул."Кирил и Методий" 23
ул."Иван Вазов" 40
бул.Търговски 80
ул."Христо Ботев" продължение
ул." Г.Димитров" 47 г
ул. "Поп Тодор Райков" №1
бул. "Пловдив" №1

РПК "Подкрепа"

Кооперация

ул."Калоян" 64
ул."Янтра" 2 в
ул."Димитър Благоев" 6
с. Храбрино
с.Цалапица , обл.Пловдив, общ."Родопи"ул."Стефан Стамболов" 26 А
ул."Родопи" 14

ЗК Старо железаре

Кооперация

Коопкомплект

Кооперация