КС Варна

КС Варна

КС Варна

1451 5 0 5

Информация за съюза

Председател Добринка Костадинова Аджемлерска-Люцканова
Лице за контакт
Адрес на съюза ул. "Софроний Врачански" № 18
Телефон за контакт
E-mail адрес

Търговски дружества и кооперации

Име на кооперацията Адрес

"Кооппром" ЕООД - гр. Варна

Търговско дружество

ул."Софроний Врачански" № 18

"Кооптърговия" АД - гр. Варна

Търговско дружество

бул"Трети март" ПК кв."Възраждане"

"Интегралкооп" АД - гр. Варна

Търговско дружество

гр.Варна бул "Трети март"
улица "Георги Петлешев" № 37А
ул"Христо Ботев" № 10
ул."Васил Левски " № 26
с. Блъсково
ул."Здравец" № 1
ул. "Андрей Премянов" № 31
Ж.К "Вл.Варненчик" ПК 93
УЛ"Народни Будители" № 1
жк"Младост",бул."3-ти март"адм. сграда"Кооптърговия"АД пощ.клон 23 пощ.кутия 194
с. Ветрино
с. Венчан
ул "Трети март" № 9
с. Генерал Киселово
с. Гроздьово
ул "Петрича" № 1
ул."Трети март" № 1
с. Доброплодно
ул."Георги Димитров" № 120
с. Златина
ул."Побити камъни" № 1
с. Кичево
с. Куманово
с. Млада гвардия
с. Невша
с. Николаевка
с. Приселци
ул."Александър Стамболийски" № 20
ул."Цар Освободител" № 91
с. Пчелник
ул."Пирин" № 1
с.Старо Оряхово
с.Стефан Караджа
гр.Суворово ул."Цар Симеон" №1
с. Цонево
с. Черковна
с. Чернево
ул."Васил Левски " № 8
с. Царевци

ППБ- КО гр.Варна

Кооперация

ул. "Ив. Аксаков" № 26 ет. 2
гр.Варна, ул."Доспат" № 35,ет.2,ап.4