132 230

член-кооператори в кооперативната система

Научи повече за предимствата на членството Научи повече за предимствата на членството

Заявка за членство!

Новини

Данни за ПК “Наркооп”, Монтана  ПК “Наркооп” членува в КС Монтана; Броят на заети в кооперацията е...

На 7 юли 2016 година се проведе работна среща с Председателя на ЦКС д.ик.н. Петър Стефанов и председателите на пет кооперации, членуващи в...

Вижте всички >