Държавни помощи - Архив 2013

Писмо № ФРС-3 на МФ и № РИ-00-59 на ЦКС от 19.02.2013 г. - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до до общините и кооперативните съюзи относно предоставянето на средства от Републиканския бюджет за покриване на транспортните разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни изделия и основни хранителни стоки в планинските и малки селища с население до 500 жители (без курортите) през 2013 г.

Писмо № ФРС-4 на МФ и № РИ-00-60 на ЦКС от 19.02.2013 г.  - Съвместни указания на Министерството на финансите и Централния кооперативен съюз до общините и до кооперативните съюзи относно кандидатстване и разработване на проекто-лимити за участие в усвояването на средства за покриване на транспортни разходи за снабдяване на населението с хляб, хлебни и основни хранителна стоки, съгласно ПМС № 1 / 09.01.2013 г.

Регистър на получателите на минимални помощи изплатени през 2013 г., съгласно чл. 28 от ПМС 1/09.01.2013 г.

Годишен доклад за минималните помощи, предоставени от ЦКС през 2013 г. на основание чл. 28 от ПМС 1/2013 г.